Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Obchodzony jest 14 X każdego roku, w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Warto krótko przypomnieć zasługi tego pierwszego w Polsce ministerstwa oświaty publicznej. Komisja Edukacji Narodowej została powołana 14 X 1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Inicjatorem jej powstania był ksiądz Hugo Kołłątaj. Zasługi i dokonania Komisji są nie do przecenienia. Poza reorganizacją systemu szkolnictwa w Polsce, opracowaniem nowych programów nauczania, utworzeniem seminariów nauczycielskich dostarczających dobrze wyedukowanych nauczycieli, ogromną zasługą Komisji było wprowadzenie do szkół nauczania w języku polskim. Kadra nauczycielska wykształcona i wychowana w oparciu o ideały i zasady opracowane przez Komisję, kontynuowała swą działalność jeszcze długo po utracie przez Polskę niepodległości.
Dzień 14 października jest we współczesnej Polsce obchodzony jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień, w którym tradycyjnie dziękujemy nauczycielom za ich pracę.

W naszej szkole DEN obchodziliśmy 11 X 2013 r. Uczniowie klas III ZPS przygotowali program artystyczny , w którym mogli zaprezentować swoje talenty recytatorskie i wokalne. W koncercie życzeń zadedykowanym pracownikom naszej szkoły zaśpiewali wiązankę piosenek przeplataną wierszami.

Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, życząc nauczycielom w dniu ich święta wszystkiego, co najlepsze oraz wręczyli słodkie upominki.

A.Skórnicka, B.Włódzik