• zps
  • 21 październik 2013
  • newsy
newsy

W trakcie trwania projektu odbyły się trzy pięciogodzinne spotkania lokalne. Każde ze spotkań odbyło się w inny szkołach. Pierwsze w Kielcach, drugie w Stąporkowie, a trzecie – kończące ten etap projektu w Kluczewsku. Każde ze spotkań prowadziła pani Joanna Sikora z Rzeszowa, która była moderatorem sieci nr 60 . Nasza szkołę na wszystkich spotkaniach reprezentowali: e-koordynator – pan Tomasz Dębowski oraz pani Agnieszka Herczyńska i pani Małgorzata Krzysztoszek, które najchętniej wykorzystują technologie informacyjno – komunikacyjne w nauczaniu na swoich lekcjach, w naszej szkole. Podczas spotkań wszyscy uczestnicy w przeróżny sposób prezentowali swoje doświadczenia, dobre praktyki i umiejętności w zakresie wykorzystywania TIK na lekcjach.

Szkoła Podstawowa w Kluczewsku jako jedna z 16 szkół w województwie świętokrzyskim i jedyna z powiatu włoszczowskiego brała udział w programie „Cyfrowa Szkoła”. Dzięki udziale w programie nasza placówka została wyposażona w pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu elektronicznego (notebooki, tablicę interaktywną, rzutniki, itp.). W szkole został powołany Zespół TIK (Technologie Informacyjno - Komunikacyjne), który przy wsparciu e-koordynatora uczestniczył w całorocznym szkoleniu z zakresu wykorzystywania TIK w nauczaniu.

Podsumowując pracę w programie „Cyfrowa szkoła” nauczyciele Zespołu TIK stwierdzili, że dzięki udziale w projekcie częściej stosują narzędzia TIK podczas prowadzenia lekcji, zajęcia odbywają się pracowniach z dostępem do Internetu i wyposażonych w tablicę multimedialną, wykorzystywane są zasoby platform edukacyjnych i komunikacja w sieci. Według nich cele lekcji podawane są prostym i zrozumiałym dla ucznia językiem. Określane są kryteria sukcesu świadczące, że uczniowie zrozumieli przekazywane im treści i zdobyli odpowiednie umiejętności. Niektóre prace domowe i informacja zwrotna dla uczniów przesyłane są w plikach drogą internetową (poczta e-mail, platforma Librus). Nauczyciele częściej wykorzystują bazy materiałów znajdujących się w Internecie i wypracowanych we własnym gronie.

Dzięki udziale w projekcie nauczyciele współpracując ze sobą tworzyli małe grupy nauczycielskie, wzajemnie obserwowali swoją pracę i wspólnie rozwiązywali problemy edukacyjne. Z zastosowaniem korelacji między-przedmiotowych realizowali projekty edukacyjne. Wymieniali się informacjami dotyczącymi dostępnych w sieci ciekawych stron i programów przydatnych w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych. Tworzyli pozytywne relacje i świadczyli sobie pomoc w sytuacjach problemowych z używaniem narzędzi TIK.

e-koordynator: Tomasz Dębowski

Post Strictum

50 tys. lekcji przy udziale „Cyfrowej szkoły”. MEN zapowiada kontynuację programu

- To jest pierwszy na świecie tak kompleksowy program mający unowocześnić szkołę. Chcemy go kontynuować - powiedziała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podczas podsumowania pilotażu programu „Cyfrowa szkoła”. Dotychczasowe rezultaty projektu przedstawiono podczas konferencji prasowej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie.

Nie tylko wprowadzenie nowoczesnych technologii, ale także innowacyjnych metod nauki z ich udziałem było podstawowym zadaniem pilotażowego projektu. Programem „Cyfrowa szkoła” zostało objętych 399 szkół podstawowych z terenu całej Polski. Przy udziale nowoczesnych rozwiązań technologicznych przeprowadzono 50 tys. lekcji, w których udział wzięło 70 tys. uczniów (dane na koniec maja).

- Ten program nie ogranicza się wyłącznie do przekazania szkołom odpowiedniego sprzętu. Bardzo ważne miejsce zajmuje tu nauczyciel, który potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne. Istotny jest także umiejący odnaleźć się w tym środowisku uczeń oraz e-podręcznik, który będzie pomagał w edukacji – powiedziała minister Krystyna Szumilas.

Zaznaczyła, że program nie ogranicza się jedynie do uatrakcyjnienia lekcji informatyki. Przy pomocy technik informacyjno-komunikacyjnych z powodzeniem można prowadzić zajęcia z innych przedmiotów m.in. języka polskiego, matematyki, biologii czy nawet wychowania fizycznego.

Tworzone są właśnie multimedialne i interaktywne e-podręczniki. Już we wrześniu zostaną zaprezentowane wersje próbne trzech z nich. Docelowo MEN chce by powstało 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów i do wszystkich etapów edukacyjnych.

Wprowadzenie nowoczesnych technologii do szkół jest bardzo pozytywne szczególnie w odniesieniu do uczniów o słabszym potencjale edukacyjnym. – Cyfrowa szkoła nie tylko uatrakcyjnia zajęcia, ale także uaktywnia uczniów o nieco mniejszych możliwościach – przyznała Maria Czerwińska, jedna z animatorek odpowiedzialna za wprowadzenie programu w czterech szkołach na terenie województwa śląskiego. – Przy tego typu zajęciach często mamy do czynienia z zadaniami grupowymi, gdzie każdy może coś zrobić dla wspólnego projektu. I choć nawet jego praca nie wymaga dużego wysiłku, to jednak może czuć się współtwórcą czegoś większego. Dzięki temu można dowartościować także nieco słabszego ucznia – dodała.

Jak zapowiedziała minister Krystyna Szumilas program „Cyfrowa szkoła” będzie kontynuowany, a wyniki pilotażu posłużą do przygotowania programu cyfryzacji wszystkich polskich szkół. MEN zabiega, aby ze środków unijnych, w nowej perspektywie 2014-2020, trafiło na ten cel 1,5 mld euro.