• zps
  • 28 październik 2013
  • newsy
newsy

Zwycięzcami konkursu z największą ilością punktów w grupie starszej okazali się uczniowie : Szymczyk Szymon - klasa Vb , Sróżykowska Karolina - klasa VIa, Borkowska Julia - klasa VIb. Natomiast w grupie młodszej największą ilość punktów uzyskali: Wyderka Bartłomiej - klasa IVb , Liczberska Paulina – klasa IIIa, Tyszer Olga - klasa IVb, Zasada Artur - klasa IVa

Aby bardziej uczcić rocznicę wyboru Ojca świętego Jana Pawła II, uczniowie z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego i Publicznego Gimnazjum dodatkowo wystawili dnia 18.10.2013r. dla społeczności szkolnej montaż słowno – muzyczny poświęcony tej wielkiej postaci. Przygotowali piękną dekoracje sceny a schola – szkolno - parafialna , wspólnie z innymi uczestnikami akademii, upiększała utworami muzycznymi cały występ, śpiewając piosenki religijne przy dźwięku gitar. Recytowane teksty odzwierciedlały pontyfikat Jana Pawła II.

Przeprowadzony konkurs papieski i zaprezentowane przedstawienie pozwoliło społeczności szkolnej pogłębić wiedzę o wielkim Papieżu Janie Pawle II- świadku wiary, nadziei i miłości. Uświadomiło nam, że nasz ukochany Papież stoi teraz w oknie domu Ojca , patrzy na nas i nam błogosławi. Po zakończonej akademii, ks. Proboszcz Janusz Breszka i Pani Dyrektor ZPSz wręczyli nagrody książkowe i piękne obrazki upamiętniające naszego rodaka Jana Pawła II uczestnikom konkursu. Dzieci i młodzież szkolna do konkursu i akademii Papieskiej zostały przygotowane przez Panie katechetki: Barbarę Dumin i Małgorzatę Stróżykowską.