DZIEŃ PAPIESKI'2014

Z okazji 36 rocznicy wyboru naszego rodaka – Papieża Jana Pawła II na stolicę Piotrową, 13 .10.2014r. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym odbył się konkurs Papieski na etapie szkolnym. Uczniowie byli podzieleni na dwie grupy. Grupa starsza obejmowała dziewięć  osób – były to klasy V - VI,   a grupa młodsza  stanowiła  klasy III - IV i  było  w niej troje uczestników. Pytania dotyczyły biografii Jana Pawła II i w ogólnym zarysie obejmowały pielgrzymki papieskie. Pytania ułożone były w różnej formie:   testy polegające  na wybraniu  prawidłowej odpowiedzi, uzupełnieniu zdań na podstawie opracowania z literatury „Droga do Watykanu”, „Pielgrzymki Jana Pawła II.” I pytania otwarte. Łącznie pytań było 30. Poziom trudności był zróżnicowany ze względu na wiek uczniów. Zwycięzcami konkursu z największą ilością punktów w grupie starszej okazali się uczniowie : Zasada Artur - klasa Va , Nowak Julia  - klasa Va,  Walasek Kinga   - klasa Va, Wąsowicz Bartosz – klasa Vb  Natomiast w grupie młodszej największą ilość punktów uzyskali:  Liczberska Paulina -  klasa IVb , Teklak Aleksandra – klasa IVb,   Kuliś Wioletta  - klasa IVa.

Aby bardziej uczcić rocznicę wyboru Ojca świętego Jana Pawła II,    uczniowie z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego i Publicznego Gimnazjum  dodatkowo wystawili dnia 17.10.2014r. dla społeczności szkolnej  montaż słowno – muzyczny poświęcony tej wielkiej postaci. Przygotowali piękną dekoracje sceny a schola – szkolno - parafialna, wspólnie z innymi uczestnikami akademii,  upiększała utworami muzycznymi cały występ, śpiewając piosenki religijne  przy dźwięku gitar. Recytowane teksty odzwierciedlały pontyfikat Jana Pawła II. Przeprowadzony konkurs papieski i zaprezentowane przedstawienie pozwoliło społeczności szkolnej pogłębić wiedzę o wielkim Papieżu Janie Pawle II- świadku wiary, nadziei i miłości. Uświadomiło nam, że nasz ukochany Papież stoi teraz w oknie domu Ojca , patrzy na nas i nam błogosławi. Po zakończonej akademii,  ks. Proboszcz Janusz Breszka i Pani Dyrektor ZPSz wręczyli nagrody książkowe i piękne obrazki upamiętniające naszego rodaka Jana Pawła II uczestnikom konkursu.

Barbara Dumin