SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZEŚCIOLATKOM

Rok szkolny 2014/2015 jest rokiem przemian. Po raz pierwszy obowiązkowo do klasy pierwszej poszły sześciolatki. W ZPS w Kluczewsku klasy sześciolatków tworzą dwa zespoły Ib i Ic. Samorząd Uczniowski pod kierownictwem p. Grzegorza Źala wyszedł z pomocną dłonią najmłodszym uczniom i zakupił 2 komplety liter alfabetu ruchomego. Litery są niezwykle pomocne w zdobywaniu trudnej umiejętności głoskowania i czytania. Wychowawczynie wraz z dziećmi serdecznie dziękują za okazaną pomoc.

 Ewelina Dumin, Małgorzata Walasek