Konkurs Biblijny

        Uczniowie z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego, to jest Baran Magda z klasy IVa, Tyszer Alga i Wyderka Bartłomiej z klasy Vb w miesiącu grudniu 2014r. wzięli udział w XX edycji konkursu Biblijnego  na etapie szkolnym w Kluczewsku.   Po sprawdzeniu pracy, i otrzymaniu wysokiej punktacji, Komisja zakwalifikowała uczniów do etapu rejonowego, który odbył się  dnia 7 marca 2015r. we Włoszczowie. Konkurs zorganizowany był jak co roku przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Dotyczył znajomości Ewangelii według św. Mateusza z Nowego Testamentu i przypisów. Przed rozpoczęciem konkursu była wspólna modlitwa oraz każdy z uczniów otrzymał broszurkę ilustrowaną pt. ”Męka Jezusa Chrystusa”.  Konkurs był przeprowadzony w formie testów, pytań otwartych, dokonania wyboru zdań prawdziwych i fałszywych,  uzupełnianiu zdań z wybranych cytatów.  Do konkursu przystąpili uczniowie z kilku dekanatów z klas od IV do VI.

Po sprawdzeniu prac przez Komisję  uczniowie z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku osiągnęli dość wysoką punktację, i na większość pytań odpowiedzieli poprawnie, pozostając  na etapie rejonowym.  Praca z Pismem świętym jak twierdzą pogłębiła nie tylko ich wiarę ale i poziom wiedzy, zmobilizowała  do czytania aby bliżej  poznać Pana Boga i żyć wartościami chrześcijańskimi. 

Barbara Dumin