Uczniowie Zespołu Przedszkolno - Szkolnego  w Kluczewsku wzorem roku ubiegłego wzięli udział w Programie Profilaktyki Palenia Tytoniu organizowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Realizacja programu przebiegała w postali 5 zaproponowanych zajęć warsztatowych, podczas których uczniowie  poznali informacje dotyczące:

  • składu dymu tytoniowego
  • wpływu palenia na zdrowie
  • szkodliwości biernego palenia
  • sposobów radzenia sobie z presją otoczenia
  • sposobów radzenia sobie ze stresem

W ramach programu przeprowadzono konkurs plastyczny pt:,,Palenie szkodzi”. Prace uczestników można oglądać w budynku szkoły na tablicy informacyjnej Samorządu Szkolnego.

Mamy nadzieją, że wiedza dotycząca szkodliwości palenia  wpłynie na wybór zdrowego trybu życia przez uczniów naszej szkoły.

Małgorzata Auguścik-Osicka