Za dar nauki, za wychowanie, za serce nam okazane…. Dziękujemy! Tymi słowami uczniowie naszej szkoły rozpoczęli uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Piosenką oraz wierszem uczcili święto nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. W satyrycznym programie pt. „Lekcje wytrzymałości”, w humorystyczny sposób zaprezentowali jeden dzień z życia szkoły. Następnie na ręce Pani dyrektor Ireny Orzechowskiej przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego złożyły bukiet kwiatów wyrażając swą wdzięczność i szacunek za trud włożony w edukację i wychowanie.

Barbara Włódzik, Aleksandra Skórnicka

Zdjęcia z DEN'2015 TUTAJ: