Z okazji 38 rocznicy wyboru naszego rodaka – Papieża Jana Pawła II na stolicę Piotrową, 13 .10.2016r. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym odbył się konkurs Papieski na etapie szkolnym. Pięcioro uczniów z klas IV – VI wzięło w nim udział.

Pytania dotyczyły biografii Jana Pawła II, i w ogólnym zarysie obejmowały pielgrzymki papieskie. Pytania ułożone były w różnej formie :   testy polegające  na wybraniu  prawidłowej odpowiedzi, uzupełnieniu zdań na podstawie opracowania z literatury „Droga do Watykanu”, „Pielgrzymki Jana Pawła II.” , i  pytania otwarte. Łącznie pytań było trzydzieści.

Zwycięzcami konkursu z największą ilością punktów byli uczniowie : Julita Szymczyk z klasy IVa, Wiktoria Łęcka z klasy IVb, Magdalena Okoń z klasy VIb, Paulina Liczberska z klasy VIb, Damian Śpiechowicz z klasy VIa

Aby bardziej uczcić rocznicę wyboru Ojca świętego Jana Pawła II,    uczniowie z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego i Publicznego Gimnazjum  dodatkowo wystawili dnia 18.10.2016r. dla społeczności szkolnej  montaż słowno – muzyczny pt. ” Wspomnienia o Janie Pawle II”  Przygotowali dekoracje sceny a schola – szkoln – parafialna  wspólnie z innymi uczestnikami akademii,  upiększała utworami muzycznymi cały występ  przy dźwięku gitar. Recytowane teksty odzwierciedlały biografię począwszy od dzieciństwa i pontyfikat Jana Pawła II.

Przeprowadzony konkurs papieski i zaprezentowane przedstawienie pozwoliło społeczności szkolnej pogłębić i przypomnieć wiedzę o wielkim Papieżu Janie Pawle II i uświadomić nam, że mamy świętego  naszych czasów, gdzie za jego pośrednictwem,  Bóg obdarza  nas łaskami.

Po zakończonej akademii, Pani Dyrektor ZPSZ wręczyła nagrody książkowe i .upamiętniające naszego rodaka Jana Pawła II uczestnikom konkursu, które zostały ufundowane przez ks. Proboszcza Janusza Breszkę.

Barbara Dumin

Zdjęcia TUTAJ: