Dnia 18.10.2016r w godzinach 13.00-15.00 zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia z klasami czwartymi w ramach akcji promującej programowanie Code Week 2016. Opiekunowie Barbara Herczyńska i Małgorzata Krzysztoszek w pierwszej części zajęć zapoznały uczniów ze środowiskiem pracy i podstawowymi poleceniami Scracht'a. Następnie uczniowie modyfikowali kostiumy i animowali duszka oraz wykonywali kilka prostych skryptów dotyczących poruszania się duszka. Zajęcia te były przeprowadzone w ramach realizacji innowacji programowej „Z programowaniem za pan brat”.

W dniu 20.10.2016r uczniowie klasy VI b realizując event zgłoszony w ramach Code Week 2016 realizowali zajęcia komputerowe poświęcone programowaniu w Scracht'u. Pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty Lipniak  wybierali scenę i postać duszka dostosowując je do tworzonego projektu, tworzyli proste skrypty oraz stosowali instrukcję pętli do powtarzających się czynności. Pod koniec zajęć wspólnie wybrano najlepszy projekt, który został nagrodzony miłym upominkiem. Zwycięzcą został Hubert Marszałek.

Zajęcia te były przeprowadzone w ramach realizacji programu edukacyjnego Mistrzowie kodowania i innowacji programowej „Z programowaniem za pan brat”.

Małgorzata Lipniak