15 XI 2016r. odbyła się w Kielcach konferencja inaugurująca Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej: Horyzonty Aktywności Fizycznej - Dziecięca Piłka Ręczna. Program realizują wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy wsparciu  klubu Vive Tauron Kielce.

Głównym celem Programu jest podniesienie jakości oferty zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym oraz promocja aktywności fizycznej wśród uczniów klas I - III szkoły podstawowej poprzez popularyzację dziecięcej piłki ręcznej.

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Kluczewsku znalazł się wśród 102 szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego do których adresowany jest Program.

Każda ze szkół otrzymała zestaw do gry w dziecięcą piłkę ręczną składający się z 10 piłek, bramki, 10 kamizelek dwukolorowych  oraz 12 znaczników do tworzenia boiska. W ramach zajęć z wychowania fizycznego uczniowie będą poznawali zasady gry w dziecięcą piłkę ręczną.

Zwiększona aktywność fizyczna, a w efekcie wyższy poziom sprawności motorycznej przekłada się na lepsze funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej. Dzieci te łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami, potrafią współpracować i współdziałać w zespole, są akceptowane społecznie i często stają się przywódcami w grupie. Być może w przyszłości będą wśród uczestników programu zawodnicy,  którzy będą reprezentować klub Vive Tauron Kielce na arenie krajowej i międzynarodowej.

Barbara Włódzik

Zdjęcia TUTAJ: