22 kwietnia 2017r. w auli WSD w Kielcach odbył się finał XXII – go Konkursu Biblijnego na etapie diecezjalnym. Konkurs dotyczył znajomości treści listów św. Pawła do: Filipian, Kolosan, Efezjan i Filemona, włącznie z przypisami oraz wstępy i odniesienia do innych ksiąg. Do konkursu przystąpiło 40 finalistów z całej diecezji kieleckiej. Ze szkoły Podstawowej z Kluczewska wzięło udział  troje uczniów: Kamil Turczyn z klasy IVb, Parzuchowska Nina z klasy IVa, Baran Magda z klasy VIa.

Komisja wytypowała 13 uczniów z najwyższą punktacją. Ku naszej radości wśród nich znalazł się uczeń – Kamil Turczyn, który został laureatem tego konkursu.

17 maja o godzinie 10.00 w Muzeum Narodowym w Kielcach, odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród połączona z czytaniem Pisma świętego. Pani Agnieszka Kowalska Lasek – Wicedyrektor Muzeum powitała serdecznie wszystkich zebranych. Fragmenty Pisma świętego czytały wyznaczone osoby między innymi ks. biskup ordynariusz – Jan Piotrowski. Teksty mówiły o mądrości, waleczności, miłości, męstwie i pobożności. Dwie uczennice z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego zaprezentowały kilka utworów muzycznych.

Spotkaniu przewodniczył organizator konkursu ks. dr Paweł Ścisłowicz – doradca metodyczny i wizytator Wydziału Katechetycznego. W swoim wystąpienia nawiązał do hasła przeżywanego obecnie roku duszpasterskiego „ Idźcie i głoście”, że  każdy ochrzczony jest zobowiązany naśladować św. Pawła i głosić Słowo Boże. Wśród tych głosicieli są Biskupi, kapłani, katecheci, rodzice, instytucje kulturalne i edukacyjne”.

W drugiej części naszego spotkania głos zabrał ks. Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski. W swoim przemówieniu podziękował za trud i pracę uczestnikom konkursu, opiekunom, Dyrekcji szkół, katechetom i organizatorom Konkursu. Wskazał na ogromną wartość Słowa Bożego w życiu człowieka. Powołał się na słowa św. Jana Pawła II: „Brak odwagi w głoszeniu Słowa Bożego byłoby brakiem odwagi w życiu. Odwaga jest potrzebna do głoszenia prawdy i miłości”.

Następnie odbyło się wręczenie laureatom dyplomów i nagród przez zaproszonych gości. Dokonali tego: Kazimierz Mądzik – Kurator Oświaty i Wychowania, Pani Elżbieta Czerwonka – przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podziękowali katechetom oraz rodzicom. Pogratulowali laureatom, podkreślając wielkość Słowa Bożego, które jest odniesieniem do życia, nadaje mu sens i uszlachetnia człowieka. Ks. dr. Karol Zegan – Dyrektor Wydziału katechetycznego dodał, że uczestnicy konkursu stają się apostołami Jezusa i realizują hasło: Idźcie i głoście”. Całość uroczystości zakończyło błogosławieństwo ks. biskupa, po czym wszyscy uczniowie stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Po uroczystości wszyscy chętni mogli także zwiedzić Muzeum Narodowe.

         Barbara Dumin

Zdjęcia TUTAJ: