Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" w Szkole Podstawowej w Kluczewsku zakończony!

Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Kluczewsku wzięli udział w Projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt ten  powstał przy współpracy Ministerstwa Sporu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Gminy Kluczewsko.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania były przede wszystkim propozycją skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcania do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz wdrażania do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Nauka pływania odbywała się na basenie we Włoszczowie od 4 kwietnia do 15 czerwca 2017r. w łącznej ilości 20 godzin. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Pod kierunkiem ratowników, instruktorów: p. Pawła Małeckiego oraz p. Stanisława Skiby poznawali tajniki nauki pływania. Udział w projekcie dał uczniom wiele radości i satysfakcji z pokonania lęku i nabycia umiejętności pływania
Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało Certyfikat ukończenia podstawowego kursu nauki pływania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili dzieciom udział w tak wartościowych zajęciach.

Koordynator szkolny - Aleksandra Skórnicka

Opiekun - Małgorzata Walasek

Zdjęcia: TUTAJ