Z okazji 39 rocznicy wyboru naszego rodaka – Papieża Jana Pawła II na stolicę Piotrową,

16 .10.2017r. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym odbył się konkurs Papieski na etapie szkolnym. Siedmioro uczniów z klas IV – V wzięło w nim udział.

       Pytania dotyczyły biografii Jana Pawła II, i w ogólnym zarysie obejmowały pielgrzymki papieskie. Pytania ułożone były w różnej formie :   testy polegające  na wybraniu  prawidłowej odpowiedzi, uzupełnieniu zdań na podstawie opracowania z literatury „Droga do Watykanu”, „Pielgrzymki Jana Pawła II.” , i  pytania otwarte. Łącznie pytań było trzydzieści siedem.

           Do konkursu przystąpiło siedmioro uczniów. Spośród uczestników wyłoniono trzech  z największą ilością punktów.  Byli to uczniowie : Nina Parzuchowska z klasy Va. Adrianna Prokop z klasy IVa, Wiktoria Łęcka z klasy Vb .

      Aby bardziej uczcić rocznicę wyboru Ojca świętego Jana Pawła II,    uczniowie z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego i Publicznego Gimnazjum  dodatkowo wystawili dnia 19.10.2017r. dla społeczności szkolnej  montaż słowno – muzyczny pt. ” Wspomnienia o Janie Pawle II” 

     Przeprowadzony konkurs papieski i zaprezentowane przedstawienie pozwoliło społeczności szkolnej pogłębić i przypomnieć wiedzę o wielkim Papieżu Janie Pawle II i uświadomić nam, że mamy świętego  naszych czasów, gdzie za jego pośrednictwem,  Bóg obdarza  nas łaskami.

     Po zakończonej akademii, ks. Proboszcz Wiesław Chęcina  wręczył uczestnikom konkursu ufundowane przez niego dyplomy oraz  nagrody książkowe, upamiętniające naszego rodaka Jana Pawła II .

Opracowała: Barbara Dumin.

Zdjęcia TUTAJ: