,,Dzień to ważny szalenie

Dziś złożymy przyrzeczenie…

Być uczniami , prymusami.”

Tymi słowami piosenki uczniowie klas I, w dniu 25 października 2017r, potwierdzili swoją gotowość złożenia ślubowania. Wcześniej jednak, wierszem i piosenką, dzieci przedstawiły, czego uczą się w szkole, co wiedzą o swojej Ojczyźnie, o ruchu ulicznym, o przyrodzie. Następnie złożyły uroczyste ślubowanie, a  pani dyrektor Irena Orzechowska, przy użyciu symbolicznej kredki,  pasowała każde dziecko na ucznia Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku. Na zakończenie uczniowie klasy III złożyli swoim młodszym kolegom i koleżankom życzenia oraz wręczyli upominki. Po uroczystym apelu dzieci udały się do swoich klas, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.   

Jolanta Noga

Barbara Włódzik

Zdjęcia TUTAJ: