11 października 2018 r społeczność naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach dotyczących cyberbezpieczeństwa realizowanych w ramach projektu Cybernauci.
Uczniowie klas IV, V i VI wzięli udział w warsztatach, których głównym celem była samoocena dotycząca sposobu i czasu korzystania z Internetu. Młodzież miała możliwość oceny własnych i cudzych zachowań w Internecie. poznania zagrożeń z tym związanych i sposobów ochrony przed nim. 
Nauczyciele, którzy również uczestniczyli w warsztatach poszerzyli swoją wiedzę o informacje dotyczące przestrzegania praw autorskich oraz przepisów związanych z ochroną danych osobowych i ich zastosowaniu w praktyce szkolnej.
Pracowity dzień zakończyło spotkanie edukatora z rodzicami podczas, którego wzbogacili oni swoje wiadomości o informacje związane z zagrożeniami wynikającymi z nadmiernego korzystania z urządzeń cyfrowych i sposobami postępowania zmierzającymi do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w Internecie.
To był pracowity, ale i bardzo ciekawie spędzony czas.
Szkolny Koordynator Projektu
Małgorzata Lipniak
Zdjęcia: TUTAJ: