Dziś młodzież klas gimnazjalnych Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku uczestniczyła wraz z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie oraz Publicznego Gimnazjum przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie w spotkaniu, które odbyło się w Domu Kultury we Włoszczowie i zorganizowane zostało w ramach realizowanego przez w/w szkoły projektu "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018".
Młodzi ludzie podczas zajęć "Bezpieczne z@kupy w sieci" poprowadzonych przez panią Iwonę Nowak przedstawicielkę firmy Allegro zostali zapoznani z najczęstszymi zagrożeniami związanymi z dokonywaniem zakupów za pomocą Internetu, metodami weryfikacji kontrahentów oraz zasadami postępowania umożliwiającymi bezpieczne i świadome dokonywanie zakupów oraz płatności w cyberprzestrzeni.
Ważnym elementem spotkania była także rozmowa z przedstawicielami policji  asp. szt. Pawłem Sieczkowskim z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach oraz  st. sierż. Moniką Jałochą z KPP we Włoszczowie  dotycząca zagrożeń związanych z kradzieżą tożsamości, ze zjawiskami cyberprzemocy i cyberprzestępczości. oraz zagrożeniami, które mogą być związane z niewłaściwym korzystaniem z Internetu.

Szkolny Koordynator Projektu

Małgorzata Lipniak