W  grudniu odbyły się zajęcia otwarte z języka angielskiego w klasie 2b. Uczniowie poprzez zabawę powtarzali materiał z zakresu: sports.

Zabawa   łączy  przyjemne z pożytecznym,  pozwala uczniowi na wykorzystanie języka w sposób bezstresowy i stymuluje emocjonalnie, przez co poprawia zapamiętywanie materiału. W trakcie takiej komunikacji nacisk stawia się na przekaz. Poprawność językowa, choć bardzo istotna, jest tu na drugim planie . Nauczyciel pomaga uczniom  gdy brakuje im słownictwa. W naturalnej sytuacji błędy gramatyczne są tolerowane przez rodowitych mówców, znacznie ważniejsza jest płynność i znajomość słów. Wypowiedzi są spontaniczne, a użycie języka twórcze. W trakcie gry uczniowie skupiają się na celu, którym jest wygranie. Wtedy wyłącza się lęk przed popełnianiem błędów i samokontrola. Przy tak wyjątkowej okazji obserwatorzy  mieli szansę zobaczyć, jak wyglądają zajęcia z wykorzystaniem materiałów aktywizujących. Uczniowie bardzo  chętnie pracowali oraz świetnie się przy tym bawili. Okazało się ,że obecność  Rodziców jest dla nich szczególnie motywująca i każdy uczeń chętnie uczestniczył we wszystkich zabawach. Rodzice  zapoznali się z metodami pozwalającymi na powtórzenie materiału przed planowanym testem. Szeroki wachlarz zabaw dydaktycznych, gier językowych, rymowanek czy wierszyków pozwala na pełne przyswojenie  słówek i zwrotów stanowiących bazę do dalszej nauki. Cieszy  fakt, że zajęcia okazały się bardzo interesujące zarówno dla dzieci jak i rodziców, którzy mogli skonfrontować swoje wyobrażenia o nauce języka angielskiego we współczesnej szkole.

                                                           Małgorzata Auguścik-Osicka