W dniu 28.02.2019r. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku odbył się IV Rejonowy Konkurs Recytatorski „Św. Jan Paweł II – papież, wybitny Polak, poeta i pisarz” zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną i Samorząd Uczniowski. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół: w Bebelnie, Czarncy, Dobromierzu, Mieczynie Komornikach, Koniecznie, Krasocinie, Krzętowie, Kurzelowie, Lipie, Rudzie Malenieckiej, Seceminie oraz Kluczewsku.


Recytatorów oceniało jury w składzie:
p. Małgorzata Kancerek – przedstawiciel Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, 
p. Zdzisława Krupa – Mentor Dyskusyjnego Klubu Książki w Dobromierzu i Kluczewsku,
p. Zbigniew Woldański – instruktor teatru i tańca Domu Kultury we Włoszczowie,
p. Renata dziedzic – pracownik Urzędu Gminy w Kluczewsku,
p. Justyna Kowalska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej we Włoszczowie,
p. Małgorzata Gusta – Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego.

Wśród zaproszonych gości byli również p. Dagmara Strychalska – kierownik Biblioteki Publicznej w Kluczewsku oraz ks. proboszcz Wiesław Chęcina.

Do recytacji przystąpiło 29 uczniów w czterech kategoriach wiekowych.

Wśród uczniów klas I – III  laureatami zostali:

I miejsce – Szymon Wydrych ze Szkoły Podstawowej w Mieczynie,

II miejsce – Milena Korpińska z Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie,

III miejsce – Natalia Ciszewska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu.

Wyróżnienie otrzymała Emilia Ziętal z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego
w Komornikach.

Wśród uczniów klas IV – V zwycięzcami zostali:

I miejsce – Zuzanna Turalska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej Szkoła Filialna w Lipie,

II miejsce – Kamil Łapot ze Szkoły Podstawowej w Mieczynie,

III miejsce – Aleksandra Gil z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

Wyróżnienie otrzymał Adam Plich ze Szkoły Podstawowej w Czarncy.

 

Wśród uczniów klas VI – VII  laureatami zostali:

I miejsce – Zuzanna Śliwińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej Szkoła Filialna w Lipie,

II miejsce – Nina Parzuchowska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku,

III miejsce – Daria Drej z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach.

Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Duś ze Szkoły Podstawowej w Seceminie.

 

Wśród uczniów klas VIII – III gimnazjum zwycięzcami zostali:

I miejsce – Aleksandra Steczkowska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu,

II miejsce – Dominik Czajor z Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie,

III miejsce – Oliwia Kubis z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku.

Wyróżnienie otrzymała Kinga Jędrzejczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie.

 

Specjalne wyróżnienie przyznane przez Bibliotekę Publiczną we Włoszczowie otrzymała Natalia Zalewska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu.


Rozstrzygnięcie konkursu poprzedził krótki montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas IV oraz III gimnazjum.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu nagrody wręczyli: p. dyrektor Irena Orzechowska, p. Małgorzata Gusta oraz p. Zbigniew Woldański.

Wyrazy uznania dla uczestników konkursu skierowali p. Małgorzata Gusta, p. Zbigniew Woldański oraz ks. proboszcz Wiesław Chęcina.

W organizację  włączyły  się także harcerki oraz Samorząd Uczniowski, który  przygotował  dla uczestników słodki poczęstunek.

Serdeczne podziękowania składamy p. dyrektor Irenie Orzechowskiej, p. Małgorzacie Gusta oraz Samorządowi Uczniowskiemu za ufundowanie nagród. Podziękowania składamy również ks. proboszczowi i p. Dagmarze Strychalskiej, którzy na ręce p. dyrektor przekazali  książki dotyczące św. Jana Pawła II na rzecz biblioteki szkolnej.

Małgorzata Walasek, Aleksandra Skórnicka

Zdjęcia TUTAJ: