Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty

Szczegółowe informacje odnośnie egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu ósmoklasisty znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem www.cke.edu.pl w zakładkach "Egzamin ósmoklasisty" i "Egzamin gimnazjalny". Przypominamy, że egzamin i sprawdzian odbędą się w szkole zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.