Informacja o otwarciu Przedszkoli [08 maj 2020]

INFORMACJA O OTWARCIU  PRZEDSZKOLI W  GMINIE  KLUCZEWSKO

 07.05.2020

Wójt Gminy Kluczewsko informuje, i decyzja o otwarciu Przedszkoli przy  Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku, Dobromierzu i Komornikach podj皻a po uzyskaniu informacji od Dyrektorów podleg造ch jednostek o鈍iatowych o spe軟ieniu warunków okre郵onych w wytycznych ministra w豉軼iwego do spraw zdrowia, Gównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra w豉軼iwego do spraw o鈍iaty i wychowania, zgodnie z § 4d Rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, zm. poz. 492, poz. 595, zm. 642, zm. 742, zm. 780).

 Bior帷 pod uwag powy窺ze wskazane wy瞠j placówki pozostaj nadal zamkni皻e do odwo豉nia.

                                                                                                          WÓJT  GMINY

                                                                                     /-/ Rafa Pa趾a

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

安i皻y Jan Pawe II - papie pielgrzym - Konkurs! [28 kwiecie 2020]

安i皻y Jan Pawe II - papie pielgrzym - Konkurs!

18 maja przypada setna rocznica urodzin patrona naszej szko造 安i皻ego Jana Paw豉 II. Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów naszej szko造 i przedszkolaków do udzia逝 w konkursie plastycznym „安i皻y Jan Pawe II – papie pielgrzym”. Celem konkursu jest pog喚bianie wiedzy o naszym patronie. Prace konkursowe nale篡 wykona dowoln technik plastyczn na kartce formatu A4. Zdj璚ia samych prac (bez swojego wizerunku) nale篡 przes豉 do opiekuna S.U. p. Aleksandry Skórnickiej drog elektroniczn na prywatn wiadomo嗆 (Messenger) do dnia 17.05.2020r. Wszystkie prace opublikowane zostan na stronie naszej szko造.

Prosimy wychowawców o motywowanie uczniów do udzia逝 w konkursie.

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Sukcesy naszej Uczennicy! [27 kwiecie 2020]

 

Dzisiaj przypominamy sukcesy Uczennicy Klasy 8a naszej szko造 - Magdy Giero w bie膨cym Roku Szkolnym.

W dniu 25.02.2020 r. w I Liceum Ogólnokszta販帷ym im. S. 疾romskiego w Kielcach odby si fina Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Zespó Przedszkolno – Szkolny w Kluczewsku reprezentowa豉 uczennica klasy VIII Magdalena Giero, która musia豉 zmierzy si z pytaniami dotycz帷ymi zagro瞠 ró積orodno軼i biologicznej, ekologii i ochrony 鈔odowiska, ewolucji 篡cia oraz genetyki. Bardzo mi這 nam poinformowa, 瞠 Madzia zosta豉 laureatk w/w konkursu zajmuj帷 VI miejsce w województwie. Uczennic do konkursu przygotowywa豉 pani Ewa Glanda. Madzi, Rodzicom dziecka oraz nauczycielce serdecznie gratulujemy.
Biologiczny sukces Magdy to nie jedyne Jej osi庵ni璚ie w tym roku. W miesi帷u lutym Madzia uzyska豉 tytu Finalistki III Wojewódzkiego Konkursu z J瞛yka Polskiego dla uczniów szkó podstawowych województwa 鈍i皻okrzyskiego. Do tego konkursu przygotowywa豉 J pani Agnieszka Herczy雟ka.

Madzi serdecznie gratulujemy i 篡czymy dalszych sukcesów!

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Przysz這嗆 Ziemi w Twoich r瘯ach !!! [27 kwiecie 2020]

22 kwietnia na ca造m 鈍iecie obchodzimy 安i皻o Ziemi. I w tym roku uczniowie naszej szko造 pami皻ali o tym wa積ym wydarzeniu. Zaj璚ia tego dnia by造 w ca這軼i po鈍i璚one na przekazywanie tre軼i ekologicznych oraz wszelkich dzia豉 wspomagaj帷ych nasz planet. Uczniowie ogl康ali filmy o tematyce ekologicznej, uczyli si prawid這wej segregacji 鄉ieci oraz przypominali sobie zasady dzia豉 ekologicznych. Wykonali równie pi瘯ne plakaty.

Ewelina Dumin

Zdj璚ia TUTAJ:

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

"Za鈍ie si na niebiesko" - 安iatowy Dzie 安iadomo軼i Autyzmu w klasie IIb [23 kwiecie 2020]

Od kilku lat kwiecie to 安iatowy Miesi帷 Wiedzy na temat Autyzmu, a dniem szczególnym jest 2 dzie kwietnia - 安iatowy Dzie 安iadomo軼i Autyzmu.

W tym roku przez zaistnia陰 sytuacj obchody tego dnia przenios造 si do Internetu a uczniowie naszej szko造 mogli celebrowa ten czas tylko za pomoc videorozmów i zdj耩.

Ca豉 klasa IIb „za鈍ieci豉 si” na niebiesko 陰cz帷 si i wspieraj帷 w ten sposób osoby ze spektrum autyzmu szczególnie tych uczniów którzy ucz瘰zczaj do naszej szko造.

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Kartka dla Medyka [20 kwiecie 2020]

Uczniowie Szko造 Podstawowej im. 鈍. Jana Paw豉 II w Kluczewsku wzi瘭i udzia w Ogólnopolskiej Akcji „KARTKA DLA MEDYKA”.

Celem akcji by這 wyra瞠nie wdzi璚zno軼i lekarzom, piel璕niarkom, ratownikom medycznym i wszystkim pracownikom s逝瘺y zdrowia za walk z koronawirusem. Uczniowie wykonali kartki, rysunki z 篡czeniami i podzi瘯owaniami oraz napisali wiersze. W陰czenie si dzieci i m這dzie篡  w powy窺z akcj przybli篡這 im  tematyk zwi您an  z tolerancj i szacunkiem do drugiego cz這wieka, co z pewno軼i wp造n窸o na rozwijanie w uczniach postawy empatii, wra磧iwo軼i i wzajemnej pomocy.

Uczniowie bior帷y udzia w konkursie:

Antonina D瑿owska, D瞠sika Zeler, Kacper Skrzypek, Weronika Dusza, Micha Krupski, Pawe Wiatrowski, Oliwier Prymas, Rafa Majecki, Ernest Barabasz, Wiktor Kuder, Kamil Bia趾owski, Karol Pryt, Kuba Cisowski, Miko豉j D瑿owski, Zuzanna Hyska,, Sebastian Pytlos, Aleksandra Jandu豉, Amelia Jo鎍zyk, Lena Walasek, Karolina Szymanek.

Po powrocie do szko造 wszyscy uczestnicy otrzymaj nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorz康 Uczniowski.

Dzi瘯ujemy Uczniom, Rodzicom i Wychowawcom za zaanga穎wanie.

Samorz康 Uczniowski, Biblioteka Szkolna

Zdj璚ia TUTAJ:

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Zdrowych, Weso造ch 安i徠... [08 kwiecie 2020]

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

"Kartka dla Medyka" [06 kwiecie 2020]

OGÓLNOPOLSKA AKCJA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
„KARTKA DLA MEDYKA”.

Samorz康 Uczniowski i Biblioteka Szkolna zach璚aj uczniów/przedszkolaków naszej szko造 do udzia逝 w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI „KARTKA DLA MEDYKA”.
Celem akcji jest wyra瞠nie wdzi璚zno軼i lekarzom, piel璕niarkom, ratownikom medycznym i wszystkim pracownikom s逝瘺y zdrowia za walk z koronawirusem.
Ch皻nych uczniów prosimy o wykonanie kartki lub rysunku z 篡czeniami, podzi瘯owaniami. Mo積a napisa wiersz lub opowiadanie.

Ka盥a praca nagrodzona zostanie punktami dodatnimi z zachowania. Zdj璚ia samych prac (bez swojego wizerunku) nale篡 przesy豉 do opiekuna S.U. p. Aleksandry Skórnickiej drog elektroniczn na prywatn wiadomo嗆 (Messenger) do 17 kwietnia. Wszystkie prace opublikowane zostan na stronie naszej szko造.

Prosimy wychowawców o motywowanie uczniów do udzia逝 w konkursie.

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Librus - Nowe Has這 dla Ucznia [02 kwiecie 2020]

Szanowni Rodzice, Opiekunowie.

Informujemy, 瞠 gdyby Pa雟twa dziecko mia這 problem z zalogowaniem do Librusa (zapomnia這 lub zgubi這 has這), ka盥y z Rodziców mo瞠 wygenerowa nowe has這 z pozycji swojego konta. Poni瞠j instrukcja jak to zrobi.

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Wykonaj 安i徠eczn Kartk [02 kwiecie 2020]

Zbli瘸j si 安i皻a Wielkanocne. Jak zapewne wiecie b璠ziemy je sp璠za inaczej ni dotychczas. Mimo wszystko chcia豉bym Was zach璚i do wykonania 鈍i徠ecznej karki. Tym, którym podarujecie w豉snor璚znie wykonan kartk poczuj si wyró積ieni i podzi瘯uj Wam za pami耩 oraz za to, 瞠 po鈍i璚ili軼ie im troch wolnego czasu.

Wykonanie kartki jest doskona造m sposobem na twórcze wykorzystanie skrawków papieru, ma造ch kawa趾ów wst捫ek, ta鄉, tkanin, które ka盥y znajdzie w swoim domu.

Podpowied znajdziecie: https://www.jaskoweklimaty.pl/kartki-na-wielkanoc-diy-zrob-to-sam/

Do dzie豉!

Zdj璚ia kartek prosz wys豉 na adres: joanna.nowicka99@wp.pl

A ja 篡cz mimo wszystko WESOΧCH 名I﹗

Joanna Nowicka

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Pr鏏ny Egzamin 茳moklasisty [30 marzec 2020]

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

30.03.2020 r. (poniedzia貫k) - godz. 9:00 - J瞛yk Polski

31.03.2020 r. (wtorek) - godzi. 9:00 - Matematyka

01.04.2020 r. (鈔oda) - godz. 9:00 - J瞛yk Angielski

Arkusze Egzaminacyjne do pobrania na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Informacja dla Rodzic闚 Przedszkolak闚 [25 marzec 2020]

Drodzy Rodzice!

W zwi您ku z sytuacj, w jakiej si obecnie znajdujemy, chcieliby鄉y Pa雟twa poinformowa, 瞠 na stronie wydawnictwa MAC https://www.mac.pl/flipbooki znajduj si karty pracy z podzia貫m na grupy wiekowe z mo磧iwo軼i wydruku. Zach璚amy te Pa雟twa do odwiedzania innych stron internetowych przeznaczonych dla przedszkolaków np.:

szaloneliczby.pl (zadania i 獞iczenia z matematyki dla dzieci na poziomie przedszkola);

eduzabawy.com (karty pracy dla przedszkolaków);

panimonia.pl (zabawy ruchowe i gimnastyczne dla przedszkolaków);

bystredziecko.pl (materia造 edukacyjne, kolorowanki, grafomotoryka).

Wychowawcy Przedszkola

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Informacje Parafii 安. Wawrzy鎍a w Kluczewsku [16 marzec 2020]

Informacje Parafii 安. Wawrzy鎍a w Kluczewsku
Nabo瞠雟twa wielkopostne w ko軼iele w Kluczewsku s odprawiane:

Droga Krzy穎wa :

  • pi徠ek – godz. 16.00, - bezpo鈔ednio po niej b璠zie sprawowana Msza 鈍.,
  • pi徠ek – godz. 19.00, prowadzona przez schol parafialn zostaje  odwo豉na.

                                                                                                                                                     Rekolekcje wielkopostne w parafii Kluczewsko, dla doros造ch parafian, dzieci szkolnych i m這dzie篡 zostaj odwo豉ne.

Obrz璠 po鈍i璚enia i wr璚zenia ksi捫eczek  do nabo瞠雟twa dla dzieci z kl. III – zostaje odwo豉ny.
Ma貪orzata Stró篡kowska

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Wa積a Informacja!!! [11 marzec 2020]

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Najm這dsi "Olimpijczycy" rywalizowali w Kluczewsku [11 marzec 2020]

10 marca w hali sportowej w Kluczewsku odby si etap gminny I 安i皻okrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka, która jest przedsi瞝zi璚iem realizowanym przez Kuratorium O鈍iaty w Kielcach. Najwa積iejszymi celami Olimpiady jest propagowanie zdrowego stylu 篡cia, rozwijanie sprawno軼i fizycznej i odporno軼i psychicznej dzieci, rozwijanie umiej皻no軼i wspó逍racy i wspó責zia豉nia w zespole oraz poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

W zawodach bior udzia 5-cio i 6-cio letnie dzieci (dziewcz皻a i ch這pcy) ze zg這szonych Przedszkoli. 4-zespo這we dru篡ny rywalizuj ze sob w kilku konkurencjach. S to m. in.: bieg z pa貫czk sztafetow, toczenie pi趾i slalomem, rzut woreczkiem do celu, dru篡nowy skok w dal czy zwinno軼iowy tor przeszkód. Poszczególne kategorie wiekowe rywalizuj mi璠zy sob i zdobywaj punkty, które zsumowane na koniec decyduj o ko鎍owym triumfie ca貫go Przedszkola.

W Gminie Kluczewsko o miano awansu do etapu powiatowego zmierzy造 si ze sob Przedszkole z Dobromierza oraz Przedszkole z Kluczewska.

Impreza rozpocz窸a si uroczystym przemarszem najm這dszych sportowców, któremu towarzyszy symboliczny znicz olimpijski niesiony przez Kapitan Siatkarskiej Reprezentacji Zespo逝 Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku – Ameli Mazur. Po nim uroczystego otwarcia „Olimpiady” dokonali: pani El瘺ieta Grzybek – Wizytator 安i皻okrzyskiego Kuratorium O鈍iaty oraz pani Irena Orzechowska – Dyrektor Zespo逝 Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku.

Zanim zawody rozpocz窸y si na dobre uczniowie klasy pi徠ej oraz klas drugich przedstawili wspania貫 programy taneczne, które zachwyci造 zgromadzon na trybunach publiczno嗆.

Po wyst瘼ach artystycznych przyszed czas na rywalizacj sportow. Na „pierwszy ogie” posz造 5-cio latki. W grupie najm這dszych bezkonkurencyjne okaza造 si dziewczynki z Dobromierza, które wygra造 wszystkie konkurencje. Je郵i chodzi o ch這pców prym wodzi造 dzieci z Kluczewska, które przegra造 tylko w skoku w dal. Rywalizacj dzieci starszych (6-cio letnich) natomiast zdominowa造 przedszkolaki z Kluczewska, które dzi瘯i swoim 鈍ietnym wyst瘼om zarówno dziewcz徠, jak i ch這pców zapewni造 ko鎍owy triumf ca貫mu Przedszkolu z Kluczewska, które tym samym awansowa這 do etapu powiatowego, który odb璠zie si w kwietniu we W這szczowie.

Po zmaganiach sportowych wszyscy „mali sportowcy” zostali uhonorowani ufundowanymi przez Gmin Kluczewsko pami徠kowymi pucharami, medalami i dyplomami, które wr璚zy造: pani Wizytator - El瘺ieta Grzybek, pani Bo瞠na Nowak – Sekretarz Gminy Kluczewsko oraz pani Monika Zaborska z Urz璠u Gminy w Kluczewsku.

Konfetti, wspólne zdj璚ie przy akompaniamencie utworu „Where are the Champions zako鎍zy這 ca陰 imprez.

Nad poprawnym przebiegiem turnieju czuwali: p. Tomasz D瑿owski – koordynator gminny, p. Beata B彗 – s璠zia gówny oraz wolontariuszki: Amelia Mazur, Wiktoria 璚ka i Nina Parzuchowska. Opraw muzyczn i artystyczn przygotowa造 panie: Ma貪orzata Walasek, Aleksandra Skórnicka, Agnieszka Herczy雟ka oraz Ewelina Dumin.

Widz帷 zaanga穎wanie i rado嗆 przedszkolaków rywalizuj帷ych w poszczególnych konkurencjach trzeba 鄉ia這 przyzna, 瞠 „I 安i皻okrzyska Olimpiada Przedszkolaka” jest wspania造m przedsi瞝zi璚iem i powinna by kontynuowana w kolejnych latach. W dzisiejszych czasach, gdzie niestety ju najm這dsi poch這ni璚i s 鈍iatem multimedialnym, to w豉郾ie sport mo瞠 by dla nich alternatyw, aby zdrowo i aktywnie sp璠za swój wolny czas. Miejmy nadziej, 瞠 inicjatywa „Olimpiady Przedszkolaka”  bardzo si do tego przyczyni.

Zdj璚ia TUTAJ:

Film z Olimpiady (autor: p. El瘺ieta Grzybek): TUTAJ:

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Statystyki:
Wszystkich news'闚: 924 | Wszystkich kategorii: 1 |
Najnowszy news: Zaj璚ia w Przedszkolu! | Najcz窷ciej czytane: Przeka 1% podatku [43322]